แฟลชไดร์ฟ กับฮาร์ดไดร์ฟแตกต่างกันอย่างไร ใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ ?

แฟลชไดร์ฟ กับฮาร์ดไดร์ฟแตกต่างกันอย่างไร ใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ ?

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์จัดเก็บ บันทึกไฟล์ข้อมูลดิจิทัลต่างๆ สำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป รวมถึงแท็บเล็ต แน่นอนว่าผู้ใช้งานทั่วไปมักคุ้นเคยกับชื่อเรียกของอุปกรณ์อย่างแฟลชไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นตัวจัดเก็บข้อมูลที่ถูกนำมาใช้งานกันตั้งแต่ในยุคเริ่มแรกที่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลและองค์กรเอกชนทั่วไป ว่ากันง่ายๆก็คือ หากพูดถึงอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ หลายคนก็เข้าใจว่าหมายถึงฮาร์ดดิสก์ และเมื่อพูดถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต่อจากภายนอก เพื่อการโอนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าใจว่าหมายถึงแฟลชไดร์ฟนั่นเอง ในปัจจุบันนี้แฟลชไดร์ฟนั้นมีหลากหลายรูปแบบมาก อย่างเช่น wooden usb classic usb และอื่น ๆ อีกมากมายอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากชื่อเรียกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั้งสองชื่อดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานบางคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเรียกอื่นๆอีกบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อมูลเฉพาะด้านในแวดวงไอทีที่อาจจะได้ยินได้ฟังจากร้านค้าผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไอที หรือช่างเทคนิคที่ทำการซ่อมอาการเสียต่างๆ ของอุปกรณ์ เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ ทรัมไดร์ฟ เป็นต้น โดยเฉพาะกับชื่อ ฮาร์ดไดร์ฟ ซึ่งผู้ใช้งานหลายคนอาจสงสัยว่ามันมีความเหมือน หรือแตกต่างจากแฟลชไดร์ฟ และฮาร์ดดิสก์หรือไม่ ในบทความนี้จึงจะมาไขข้อข้องใจให้ได้ทราบกันว่าแท้จริงแล้ว ฮาร์ดไดร์ฟ คือชื่อเรียกของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบไหน และเหมือนกับแฟลชไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ ที่เราคุ้นเคยกันหรือไม่
ฮาร์ดไดร์ฟหมายถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบจานหมุน ถ้ายึดเอาตามความหมายดั้งเดิมก็ต้องบอกว่าฮาร์ดไดร์ฟคือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่อาศัยเทคโนโลยีจานหมุนแม่เหล็กในการขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งก็คือคล้ายคลึงกับฮาร์ดดิสก์นั่นเอง หรือถ้าจะเรียกให้ถูกยิ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบของกันและกัน เพราะตัวดิสก์นั้นหมายถึง แผ่นที่ถูกบันทึกจัดเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ ลงไป แต่ตัวแผ่นนั้นไม่สามารถรันการทำงานด้วยตัวเองได้ จึงต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยฮาร์ดไดร์ฟ เพื่อเรียกดู แก้ไข หรือเขียน ลบข้อมูลต่างๆ ดังนั้นในทางเทคนิคแวดวงไอทีเราจึงจะได้ยินทั้งคำว่าฮาร์ดไดร์ฟ ที่หมายถึงตัวจานหมุนแม่เหล็ก และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ที่หมายถึงทั้งตัวจานหมุนแม่เหล็กและแผ่นดิสก์ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยนั่นเอง สรุปเบื้องต้นได้ฮาร์ดไดร์ฟเป็นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์สำหรับใช้งานเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ ซึ่งแตกต่างจากแฟลชไดร์ฟที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
ฮาร์ดไดร์ฟที่เป็นไดร์ฟสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆ แม้ว่าตามความหมายดั้งเดิมจะค่อนข้างมีความชัดเจนดังกล่าวข้างต้นว่า ฮาร์ดไดร์ฟนั้นเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาภายนอกอย่างแฟลชไดร์ฟ แต่ทว่าในบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็ทำให้ชื่อเรียกอุปกรณ์ดังกล่าวถูกใช้ในความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมด้วย โดยในแวดวงไอที และกลุ่มผู้ใช้งานในบางประเทศใช้ชื่อเรียกฮาร์ดไดร์ฟแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆ โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้เรียกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบจานหมุนแม่เหล็กเท่านั้น ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD หรือ External SSD, External HardDisk ก็ถูกเรียกรวมๆ ว่าฮาร์ดไดร์ฟ กล่าวสรุปได้ว่าในบริบทสมัยใหม่ ฮาร์ดไดร์ฟมักถูกใช้เรียกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากแฟลชไดร์ฟ และสามารถใช้งานเป็นได้ทั้งไดร์ฟภายในและภายนอก โดยสังเกตได้จากการตั้งชื่อสินค้ากลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของร้านค้า แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือเว็บไซต์ขายสินค้าต่างประเทศที่บ่อยครั้งอาจใช้ชื่อ External Hard Drive กับสินค้าประเภท SSD หรือ External HardDisk ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์การใช้งานที่ผู้ใช้งานบางคนสงสัยก็ต้องบอกว่าฮาร์ดไดร์ฟ กับแฟลชไดร์ฟนั้นแตกต่างกันชัดเจน และไม่สามารถใช้งานทดแทนกันได้ เพราะแฟลชไดร์ฟนั้นหมายถึงแก็ดเจ็ตจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กที่เราคุ้นเคยกับการใช้งานพกพาไว้สำหรับคัดลอก โอนย้ายข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ขณะที่ฮาร์ดไดร์ฟนั้นหมายถึงอุปกรณ์จัดเก็บ บันทึกข้อมูลที่สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลักบนคอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อปได้ด้วย หากกำลังต้องการแฟลชไดร์ฟสักอันในการทำงานเราขอแนะนำเป็นแบบ gift set usb คุ้มค่ามาก ๆ

Leave Comment