แฟลชไดร์ฟหน่วยความจำใกล้ตัว

ในปัจจุบันการทำงานที่ต้องใช้ความจำในด้านต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่าหน่วยความทรงจำต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งมนุษย์หรือเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ต่างก็ต้องมีความจำที่จะเต็มหรือแน่นเกินไปที่จะรับสิ่งอื่นเข้ามาใหม่ ถ้าเปรียบเทียบมนุษย์หน่วยความจำคือสมอง แต่ถ้าหากสมองเรามีความจำที่จำกัดการจด การเขียนเก็บไว้ ก็อาจจะเป็นการเก็บหน่วยความจำเพิ่มเติม และถ้าหากคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำก็จะเป็นแรมหรือรอม แต่พวกนี้ก็ถือว่ามีหน่วยความจำที่จำกัดแต่หน่วยความจำที่จะเพิ่มเติมได้ก็จะมี แฟลชไดร์ฟ เป็นอีกหนึ่งหน่วยความจำที่จะสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อีกที่หนึ่ง โดยแฟลชไดร์ฟก็จะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แฟลชไดร์ฟการ์ด แฟลชไดร์ฟไม้ แฟลชไดร์ฟโลหะ แฟลชไดร์ฟทวิสเตอร์ แฟลชไดร์ฟคลาสสิค แฟลชไดร์ฟยาง เป็นต้น

เมื่อพูดถึงหน่วยความจำ ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

มนุษย์

มนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยความจำอย่างมากและสามารถจดจำเรื่องราวสิ่งใหม่ได้ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  แต่ก็อาจจะมีบ้างที่ลืมเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่หลงลืมไป แต่การเขียนหรือการจดบันทึกก็เป็นการเตือนหรือเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำของเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ เมื่อเราหยิบขึ้นมาอ่าน ก็จะสามารถย้อนไปจำภาพเหตุการณ์เรื่องราวในวันนั้นได้ หรืออาจจะเป็นความรู้ที่เราลืมไปในช่วงที่ได้เรียนรู้เมื่อเวลาเลยผ่านไปก็อาจจะลืมไปได้หน่วยความจำก็อาจจะเป็น หนังสือ หรืออินเตอร์เน็ตที่จะสามารถสืบค้นความรู้ทั้งสิ่งใหม่และสิ่งเก่าได้

เครื่องจักร

เครื่องจักรเป็นสิ่งที่สามารถทำงานเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วของมนุษย์ โดยเครื่องจักรต่าง ๆ ต่างก็คิดค้นมาจากสมองของมนุษย์ มนุษย์เป็นคนคิดค้นที่จะผลิตเครื่องจักรออกมาเพื่อทดแทนกำลังคนหรือความสะวดกสบายในการทำงานของตนเองมากขึ้น และเครื่องจักรที่มนุษย์คิดต้นขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ กระดาษหรือหนังสือ ในการจดจำ ก็จะใช้เป็นคอมพิวเตอร์แทน

“คอมพิวเตอร์” เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้มากและเราจะสามารถที่จะเพิ่มจำนวนหน่วยความจำในรูปแบบต่าง ๆ เข้าไปได้ และในคอมพิวเตอร์จะมีหน่วยความจำที่แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ

แรม (RAM) เป็นหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้เรียกใช้งานของโปรแกรมงานโดยจะมีการระบุตำแหน่งและที่อยู่ของข้อมูลเพื่อการเขียนและการอ่านเป็นการเข้าถึงแบบสุ่มทั้งนี้ CPU ก็ต้องทำหน้าที่ผ่านแรมเนื่องจากแรมจะทำหน้าที่รับคำสั่งและประมวลผลให้กับ CPU โดยคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้มีการประมวลผลที่รวดเร็วจะต้องมีแรมที่สูงโดยหน่วยความจำที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากที่สุดจะมีตั้งแต่ 32 64, 128 และ 256 เมกะไบต์

รอม (ROM) เป็นอีกหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานโดยรอมจะทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมที่สำคัญต่าง ๆ ของเราไว้เพื่อไม่ให้เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ของเรามาแล้วจะยังมีโปรแกรมต่าง ๆ ของเรายังอยู่ถึงแม้จะปิดเครื่องแล้ว ข้อมูลหรือโปรแกรมก็จะไม่ถูกลบไป

โดยหน่วยความจำสำหรับเก็บของมูลของคอมพิวเตอร์นั้นก็อาจจะมีจำนวนที่จำกัดไปอีกแต่ก็มีอีกอย่างที่สามารถนำมาทดแทนที่จะใช้เป็นการเก็บข้อมูลในอีกรูปแบบนึง คือ แฟลชไดร์ฟ โดยจะทำหน้าที่ไว้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเราเพื่อให้ในคอมพิวเตอร์เรามีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากขึ้น

แฟลชไดร์ฟเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ของเราโดยที่จะไม่เปลืองเนื้อที่ในคอมพิวเตอร์ ในอดีตการเก็บข้อมูลก็จะเก็บในรูปแบบของกระดาษ หรืออาจจะเก็บในรูปแบบของซีดี แต่ข้อเสียของซีดีคือมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ในการจัดเก็บที่น้อย จึงมีการพัฒนามาอยู่ในรูปแบบของ แฟลชไดร์ฟ เพื่อคอมพิวเตอร์จะได้มีพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้น และแฟลชไดร์ฟยังอำนวยไปถึงความสะดวกในการพกพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ ข้อดีของแฟลชไดร์ฟก็มีมาก เช่น ขนาดเล็ก พกพาง่าย มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้มาก โดยที่แฟลชไดร์ฟสามารถเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บได้สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากตั้งแต่ 8 GB ถึง 128 GB ได้เลยทีเดียว

Leave Comment