แฟลชไดรฟ์หน่วยความจำสำหรับคุณ

การคิดค้นการค้นพบเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเกิดจากการความต้องการที่มนุษย์จะเกิดการนับ หรือคำนวณในของคนสมัยก่อน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากการใช้เครื่องมือในยุคสมัยเก่าที่เรียกว่า “ลูกคิด” ที่คิดค้นและสร้างขึ้นในประเทศจีนเมื่อ 2-3 พันปีที่แล้ว จนในปีต่อ ๆ  มาได้มีการค้นพบในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น โดยทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ จนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากมายและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และหลาย ๆ ที่หน่วยงานได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงไปยังในคอมพิวเตอร์ทดแทนการจัดเก็บเอกสารแบบเก่าซึ่งการจัดเก็บเอกสารแบบเก่าคือจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มกระดาษทำให้มีผลเสียมากมาย เช่น เอกสารหาย เอกสารไม่ครบ เอกสารไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา จนในปัจจุบันหันมาใช้การจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย และสามารถเก็บได้นานมากกว่าการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเข้าแฟ้ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งเริ่มจากแบบจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ภายในตัวเครื่อง หรือแฟลชไดร์ฟที่สามารถนำมาจัดเก็บได้ภายนอกตัวเครื่อง ในการจัดเก็บในวิธีต่าง ๆ มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป โดยการเลือกใช้ก็จะคำนึงถึงความสะดวกในแต่ละบุคคลในการเลือกใช้

ฮาร์ดดิสก์และแฟลชไดร์ฟ ตัวเลือกในการจัดเก็บข้อมูล แต่ฮาร์ดดิสก์จะเป็นอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ภายในตัวเครื่องและมีขนาดใหญ่และเมื่อหากคอมพิวเตอร์ของคุณเกิดการเสียหรือเมื่อซ่อมแล้วอาจจะเกิดปัญหาข้อมูลในตัวเครื่องหายหมดทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้เป็นแฟลชไดร์ฟในการจะจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลที่สูญหาย แฟลชไดร์ฟจะเป็นการจัดเก็บที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกจนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟลชไดร์ฟกันอย่างมากขึ้น เพราะแฟลชไดร์ฟมีขนาดที่เล็ก สะดวก พกพาง่ายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฟลชไดร์ฟการ์ด แฟลชไดร์ฟไม้ แฟลชไดร์ฟโลหะ แฟลชไดร์ฟยาง แฟลชไดร์ฟทวิสเตอร์ แฟลชไดร์ฟรีไซเคิล แฟลชไดร์ฟหนัง แฟลชไดร์ฟคริสตัล แฟลชไดร์ฟปากกา เป็นต้น และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะ  เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาแฟลชไดร์ฟให้มีขนาดในการบรรจุที่เพิ่มมากขึ้น มีความจุเริ่มต้นตั้งแต่ 1GB – 2TB และรูปทรงที่ดูกะทัดรัด และยังมีการออกแบบให้ดูทันสมัยขึ้นและยังออกแบบให้มีรูปทรงที่หลากหลายสวยงามมากขึ้น แฟลชไดร์ฟจะมีความทนทานมากกว่าฮาร์ดดิสก์และยังมีราคาที่ถูกกว่า โดยตามท้องตลาดแฟลชไดร์ฟมีราคาที่ไม่แพงมากนัก ผู้คนสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ในราคาที่พึ่งพอใจ

คำว่า “การเลือกซื้อแฟลชไดร์ฟ” ควรคำนึงถึงสิ่งใดก่อนที่จะเลือกซื้อมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

ความจุ

ความจุมีความสำคัญต่อการเลือกซื้อแฟลชไดร์ฟที่นำมาใช้งาน การเลือกขนาดบรรจุของแฟลชไดร์ฟจึงต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลของเรา การเลือกความจุของแฟลชไดร์ฟจะเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราจะนำมาจัดเก็บ เช่น หากเป็นการจัดเก็บเพลงเพื่อนำไปเปิดในรถยนต์ส่วนบุคคล อาจจใช้แค่ 4Gb ก็อาจจะเพียงพอแล้ว หรืออาจจะเป็นการจัดเก็บเอกสารการต่าง ๆ ที่มีขนาดเยอะ อาจจะใช้เป็น 64Gb ก็ได้

ขนาดและรูปร่าง

ขนาดและรูปร่างของแฟลชไดร์ฟก็อาจจะมีผลต่อการเลือกซื้อ อาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลที่ชอบแบบเรียบ ๆ หรือชอบแบบลวดลายให้มีความสวยงามมากขึ้นหรืออาจจะดูแปลกตามากขึ้น เช่น ปากกาแฟลชไดร์ฟ แฟลชไดร์ฟหนัง แฟลชไดร์ฟยาง

การเชื่อมต่อกับ Port USB

การที่แฟลชไดร์ฟมีการเชื่อมต่อกับ Port Usb ได้อย่างรวดเร็วก็จะมีมาตรฐานการเชื่อมต่อ USB อยู่ที่ 2.0 เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันก็ยังมีถึง 3.0 แล้ว  แต่ยังไม่แพร่หลายกันอย่างมากนัก ถ้าหากให้แนะนำไฟล์ที่เราต้องการบันทึกมีขนาดใหญ่และมาก แนะนำให้ใช้ เป็น 3.0 แต่ถ้าหากเป็นแค่ไฟล์เล็ก เช่น ไฟล์ภาพจำนวนไม่มากนัก ก็สามารถใช้เป็น 2.0 ได้ เช่นกัน

คุณสมบัติพิเศษของแฟลชไดร์ฟ

บางแฟลชไดร์ฟก็มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้น เช่นการยืนยันตัวตนในการก่อนจะเปิดใช้งานแฟลชไดร์ฟนั้น ๆ อาจจะเป็นการใส่รหัสหรือการสแกนนิ้ว และอีกคุณสมบัติพิเศษของแฟลชไดร์ฟ เทคโนโลยี U3 จะเป็นเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้สามารถนำเอาซอฟต์แวร์ติดตัวไปใช้งานได้ในทุกที่ตลอดเวลา และยังจะสามารถเรียกใช้งานได้โดยตรงจากแฟลชไดร์ฟ ไม่ติดปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานอีกด้วย

ประกันแฟลชไดร์ฟ

ควรเลือกแฟลชไดร์ฟที่มีการรับประกันจากผู้ขายเนื่องจากหากเกิดการที่แฟลชไดร์ฟเสียหายแล้วไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ อย่างน้อยเราก็จะส่งเคลมประกันและได้แฟลชไดร์ฟอันใหม่มาใช้แทนถึงแม้จะกู้ข้อมูลไม่ได้ก็ตาม

ทั้งนี้การทำธุรกิจยังสามารถนำแฟลชไดร์ฟมาเป็นสิ่งตอบแทน หรือของชำร่วยในการเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าอีกด้วย โดยในแง่ของธุรกิจมองว่าเป็นการให้ผลตอบแทนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี

Leave Comment