1. สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด เท่านั้น

2. ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา ประเภท
Logokasikornbank51x50กสิกรไทย บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด 649 – 2 – 08943 – 3 โลตัสเพชรเกษม 81 ออมทรัพย์

(2.1) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ Fax หลักฐานการโอนเงิน มาที่ 02-809-9359 หรือ Scan ส่งอีเมล์มาที่ info@premium-perfect.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน
(2.2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ Fax หลักฐานการโอนเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ 02-809-9359 หรือ Scan ส่งอีเมล์มาที่ info@premium-perfect.com ให้ระบุ ชื่อผุ้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

3. ชำระผ่าน PayPal มาที่ Email : usbperfect@gmail.com

4. Cash / เงินสด สามารถชำระได้ที่บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด หรือ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน ของบริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด
(กรุณาเรียกขอเอกสารใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการชำระเงิน)