ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

 

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ1

1. Open Folder USB-PERFECT-H2TESTW

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ2

2. Double Click Run Program h2testw

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ3

3. Click เลือกภาษา Englishจากนั้นกด Select target

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ4

4. Click เลือก My ComputerSelect target ไปที่ usb/flash driveที่ต้องการ test

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ5

5. ในส่วนของ Data volumeให้ทำการเลือกเป็น all available space
เพื่อทดสอบความจุทั้งหมดของ usb/flash drive
จากนั้นให้ทำการกดที่ปุ่ม Write + Verify
เพื่อเริ่มทดสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ6

6. หน้าจอประมวลผลการทดสอบ ความเร็วอ่าน/เขียน
ในส่วนนี้ให้รอจนกว่าโปรแกรม
จะทำประมวลผลค่าความเร็วอ่าน/เขียนเสร็จ

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ7

7. หน้าจอแสดงผลการทดสอบ
ความเร็วอ่านเขียน

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ8

8. การทดสอบความเร็วอ่าน/เขียน usb/flash drive นั้น Computer ที่ใช้ทดสอบไม่ควรเปิดโปรแกรมที่แบ่งการทำงานของ Processes Computer มากนัก
หรือควรจะปิดโปรแกรมอื่นๆที่ไม่จำเป็นออกก่อนทดสอบ
เพื่อให้ได้ผลทดสอบสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟลชไดร์ฟ9

9. usb/flash drive ที่ใช้ทดสอบ หลังจากทดสอบเสร็จแล้ว
จะทำให้ความจุของแฟลชไดร์ฟเต็ม
เพราะโปรแกรมได้สร้างไฟล์จำลองสำหรับการทดสอบความเร็วอ่าน/เขียน
การนำไปใช้ได้ต่อ ให้ทำการ Fotmat แฟลชไดร์ฟ ให้มีพื้นที่ว่างเหมือนเดิมก่อน